ความแม่นยำระดับไมโครกล้องจุลทรรศน์

สำรวจวิวัฒนาการของสารเคลือบผิวเมื่อแห้งด้วยความแม่นยำระดับไมโครกล้องจุลทรรศน์ การเคลือบฟิล์มบาง ๆ ทำได้ดีกว่าผนังกั้น ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ยาในภาพยนตร์ที่กินได้เช่นเดียวกับที่ส่งยาที่ใช้ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ opioid วิธีการเคลือบแห้งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับฟิล์มที่ใช้ในการส่งยา

วิวัฒนาการทางเคมีจุลภาคเชิงกลกับการเคลือบคอลลอยด์และการเคลือบพอลิเมอร์ อนุภาคจัดเรียงตัวเองระหว่างการอบแห้งเมื่อมีการปรับการปฏิสัมพันธ์ อนุภาคเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับส่วนประกอบทางเภสัชกรรมในฟิล์มส่งมอบยา กล้องจุลทรรศน์สแกนด้วยเลเซอร์ความเร็วสูงแบบ confocal เพื่อถ่ายภาพหลายพันภาพที่ให้รายละเอียดระดับนาโนของการไหลของอนุภาคและประกอบระหว่างการอบแห้ง ข้อมูลจำนวนกิกะไบต์สำหรับภาพยนตร์แต่ละเรื่องจะถูกเปิดเผยเพื่อแสดงโครงสร้างสามมิติของพวกเขาซึ่งให้รายละเอียดเหมือนการจำลองในกระบวนการภายในที่ซ่อนอยู่เป็นอย่างอื่นที่เกิดขึ้น